Waarom is een nooddouche op iedere werkplek noodzakelijk?

Tegenwoordig is veiligheid ontzettend belangrijk. Vooral veiligheid op de werkvloer wordt steeds belangrijker. Dit komt helaas doordat er een aantal vervelende ongelukken gebeurd zijn. Deze ongelukken hebben vervelende gevolgen gehad. Echter is het wel zo, dat zowel werkgever, als werknemer zich nu veel bewuster is van het belang van veiligheid. Hierdoor zijn er verschillende maatregelen genomen. Je kunt hierbij denken aan het verplichten van persoonlijke beschermingsmiddelen en het plaatsen van een nooddouche. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is altijd noodzakelijk. Daarentegen is een nooddouche vooral noodzakelijk als er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. 

nooddouche

Nooddouches voor extra veiligheid

Als je met agressieve, bijtende of brandbare stoffen werkt, is het van belang om een nooddouche achter de hand te hebben. Een nooddouche kan veel ellende voorkomen. Een nooddouche kan worden gebruikt in laboratoria en de industrie. Daarnaast kunnen andere werkplaatsen ook gebruik maken van een nooddouche. 

Waar moet mijn werkplaats aan voldoen?

Als je een nooddouche op de werkplaats aan laat brengen, is het van belang dat deze altijd binnen 10 seconden bereikbaar is. Daarnaast moet de temperatuur van het water lauw zijn. Om de veiligheid te waarborgen, moeten de douches wekelijks gecontroleerd worden.